Grip Verzuimservice - Nederlands  Grip Verzuimservice - English   U bent hier: nieuws

Grip-Verzuimservice-Icon-Nieuws

Nieuws

Uitfasering module "Meldingen"

Uitfasering module "Meldingen" Als verwerker van (bijzondere) persoonsgegevens, wordt uw organisatie vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geacht om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Als softwareleverancier heeft Unit4 de plicht om u als gebruiker van Unit4 Verzui.. »

Nieuw Overeenkomst van Opdracht n.a.v. wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

Nieuw Overeenkomst van Opdracht n.a.v. wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet Korte toelichting Welke dingen gaan er dan veranderen? Hieronder treft u een samenvatting aan. (Bron: Arboportaal Ministerie SZW) 1.Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts (kne.. »

Portaal ​Nieuws: De nieuwe UWV koppeling

De overgang naar de nieuwe UWV koppeling is gerealiseerd. Hieronder vindt u twee links die verwijzen naar ons help-portaal met informatie over: Meer info over dit specifieke stuk van de inrichting vinden jullie op: http://help.verzuimsignaal.nl/gegevens-invoeren-en-beheren/bedrijven-.. »

Nieuws: Wijziging van de Arbowet | Deel I: Aanleiding

Wijziging van de Arbowet | Deel I: Aanleiding Minister Asscher heeft op 22 december 2015 zijn voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in he.. »

Nieuws: Langdurig ziek en wat doe ik als werkgever dan?

Indien uw medewerker langdurig ziek is of langdurig ziek dreigt te blijven, is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig als de medewerker niet in de eigen functie terug kan keren en er ook geen functie passend te maken is bij de eigen werkgever. In dat geval is er sprake v.. »

Twitter