Grip Verzuimservice - Nederlands Grip Verzuimservice - English  You are here: diensten_en

Diensten

Products and Services

Grip Verzuimservice heeft op basis van de klantvraag verschillende contractvarianten ontwikkeld. De meest verkochte varianten zijn:

 • Grip Expert (incl. portaal): U betaalt een vast bedrag per medewerker per jaar. Hiermee weet u vooraf op welke kosten u moet rekenen.
 • Grip Expert verrichtingen (incl. portaal): Hierbij gaat u pas betalen wanneer wij iets doen. Wel brengen we een klein aansluittarief per medewerker in rekening.

Grip Verzuimservice is een onafhankelijk verzuimbedrijf dat betaalbare maatwerkoplossingen levert. Onze Verzuim Experts neem alles over en praat met alle partijen, UWV / Re-integratie instelling / Werknemer en Bedrijfsarts.

Grip-Verzuimservice-Icon-Customer

Grip Verzuimservice - Nieuws

Grip-Verzuimservice-Icon-Arbeidsdeskundige_Onderzoek

Arbeidsdeskundige en arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige is expert op het gebied van mens, werk en inkomen. De arbeidsdeskundige onderzoekt welke stappen werkgever en medewerker (samen) kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Terugkeer naar werk is zowel voor de werkgever als de medewerker financieel aantrekkelijk.

Als een zieke medewerker lang ziek is, kan het nodig zijn een arbeidsdeskundig onderzoek te laten plaatsvinden. Afhankelijk van de situatie en de concrete vraagstelling kan via een arbeidsdeskundig onderzoek antwoord worden gegeven op onderstaande vragen:

 • Is de medewerker in staat te werken in eigen functie? of;
 • Zijn de werkzaamheden van de medewerker passend te maken? Zo ja, hoe? of;
 • In welke functies kan de medewerker elders of bij eigen werkgever werkzaamheden verrichten?

De door de arts opgestelde functionele mogelijkheden lijst (FML) wordt vergeleken met de belasting in functies/werkzaamheden. Samen met de medewerker en de werkgever wordt in een gesprek bekeken wat de mogelijkheden zijn voor eigen of passend werk. Tevens kan er een werkplekonderzoek plaatsvinden.

Voordelen:

 • Vakkundig advies bij re-integratie: u ontvangt tevens een re-integratieplan zodat u weet welke stappen u gaat zetten samen met samen met uw medewerker;
 • Kostenbesparing voor u als werkgever;
 • Onderbouwing bij aanvraag WIA UWV.

Grip Verzuimservice - Nieuws

Grip-Verzuimservice-Icon-Diensten

Bedrijfsarts

Omdat wij maatwerk leveren kan Grip Verzuimservice vanzelfsprekend op uw verzoek alleen een geregistreerd bedrijfsarts inzetten. En voor aanvullende diensten hebben wij samenwerkingsverbanden met kwalitatief hoog gewaardeerde organisaties.

In alle gevallen geldt dat wanneer u een contract met Grip Verzuimservice afsluit u, via maatwerkregeling, voldoet aan de thans geldende wet- en regelgeving.

Grip Verzuimservice - Nieuws

Grip-Verzuimservice-Icon-Mediation

Bedrijfsmaatschappelijk Werker

Een Bedrijfsmaatschappelijk werker richt zich op het welzijn van personen in relatie tot werk. Een Bedrijfsmaatschappelijk werker is deskundig, onafhankelijk en vertrouwelijk.

Een Bedrijfsmaatschappelijk werker biedt een directieve, doelgerichte en kortdurende behandeling die bestaat uit een intake en 5 gesprekken.

In het intakegesprek worden de factoren die het functioneren belemmeren in kaart gebracht en worden er haalbare en toetsbare doelen gesteld. De medewerker bepaalt zelf zijn prioriteiten en blijft verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt.

Naast de psychosociale hulpverlening biedt Bedrijfsmaatschappelijk werker ook diagnostiek, ondersteuning, bemiddeling, advies en verwijzing. Door de inzet van BMW verbetert het persoonlijk functioneren van de medewerker en wordt de inzetbaarheid vergroot.

Grip Verzuimservice - Nieuws

Grip-Verzuimservice-Icon-E-Coaching

Coaching & E-Coaching

Ben jij ambitieus en in balans? Of is dat nog niet zo heel gemakkelijk voor je? Marja Pronk heeft al veel mensen ‘in de spitsuurfase van hun leven’ mogen helpen. Omdat het soms moeilijk is om alle bordjes in de lucht te houden en zelf overeind te blijven. Dus heb jij vragen over hoe je werk en privé kunt combineren, over het stellen van prioriteiten, over hoe je het beste de baas kunt worden over de stressfactoren in je leven en jezelf weer klaar kunt stomen om aan de slag te gaan? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

E-coaching: Coaching via mail. Onze ervaring is dat, vooral voor mensen in de spitsuurfase van hun leven, dit een mooie uitbreiding is van ons aanbod.

Via mail kun je tóch je hart luchten, je vraagstuk bespreken en werken aan je ontwikkeling, uitdaging of dilemma. Zonder dat je hiervoor óók nog eens de deur uit moet... En via mail kunnen we bij wijze van spreken drie afspraken in de week hebben en flink ‘meters’ maken. Bovendien is er géén wachtlijst, dus je kunt meteen aan de slag!

Doordat je alles op schrijft, wordt je gedwongen nog eens goed naar je eigen gedachten, emoties en uitspraken te kijken. Dat alleen al is heel waardevol. In plaats van vijf tot acht sessies op lokatie, zijn er gemiddeld 12 mailcontacten (soms met opdrachten) nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. En dat allemaal vanuit je ‘luie’ stoel!

Grip Verzuimservice - Nieuws

Grip-Verzuimservice-Icon-Werknemers

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling.

De mediator is onafhankelijk en oordeelt niet. De mediator begeleidt de gesprekken, bewaakt het proces, brengt de communicatie weer op gang en helpt bij het vinden van een oplossing voor het conflict. Deze oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

De mediator zal altijd trachten tot een win-win situatie te komen maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de partijen.

Deelname aan mediation is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend, bij aanvang wordt er een mediation-overeenkomst getekend en bij de afsluiting worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Uitgangspunten zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, beslotenheid, geheimhouding en integriteit.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of direct een afspraak maken.

Grip Verzuimservice - Nieuws

Grip-Verzuimservice-Icon-Werknemers

Verzuimexperts

Om hierbij het juiste maatwerk te garanderen werkt Grip Verzuimservice met Verzuimexperts.

Hoog opgeleide professionals met veelal een HRM achtergrond. Onze Verzuimexperts zijn uw coach en sparringpartner en:

 • vervullen op een activerende manier het casemanagement en onderzoeken aanvullende subsidiemogelijkheden;
 • hebben intensief contact met uw verzuimverzekeraar voor het vergoeden van interventies;
 • stellen geen medische vragen en leggen ook geen medische gegevens vast en richten zich op een zo’n snel mogelijke werkhervatting.

Ook wanneer dat maar deels mogelijk is. Waar de situatie er om vraagt, en waar dit wettelijk verplicht is, schakelen onze verzuimexperts anderen (zoals bedrijfsartsen) in.

Ze blijven de casus volgen en zijn kritisch op het verloop met als doel Grip te houden op het herstel. Hiermee zijn zij ook een ideale aanvulling op uw reeds bestaande arbodienstverlening.

Grip Verzuimservice - Nieuws

Grip-Verzuimservice-Icon-Werknemers

Voor Werknemers

Grip verzuimservice is er ook voor u. Om ervoor te zorgen dat u weer goed aan het werk gaat.

Arbowet- en -regelgeving

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen.

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht. (Bron SZW)

Arbeidsconflicten oplossen

Arbeidsconflicten zijn regelmatig een reden tot verzuim. Vaak lijkt wegblijven voor werknemers de enige uitweg bij een conflict. Conflict zelf is geen ziekte.

Onderzoek toont aan dat ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, simpelweg omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan overigens wel de oorzaak zijn van ziekte en zo toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

Het is mogelijk dat partijen (werkgever, werknemer of collega) die betrokken zijn bij een conflict, besluiten tot een ‘afkoelingsperiode’, waarbij ze elkaar een korte tijd niet hoeven te ontmoeten en na kunnen denken over vervolgstappen om de gevolgen van het conflict te beperken. Wel gelden de volgende aanvullingen:

 • Als een arbeidsconflict de oorzaak is van het verzuim, moet de bedrijfsarts aan de werkgever melden dat er geen sprake is van ziekte of gebrek en dat ziekteverzuim dus niet aan de orde is.
 • Als een arbeidsconflict de oorzaak is van het verzuim, dan moet de werknemer dat melden aan de werkgever.
 • Als er spraken is van een conflict, dan moet dat duidelijk worden aangeven in het re-integratieverslag.
 • De werkgever kan de werknemer ertoe aanzetten om tot conflictoplossing over te gaan, eventueel door middel van (aankondiging van) loonopschorting.
Grip verzuimservice is er ook voor u

Gezond aan het werk zijn en fit blijven zijn belangrijke voorwaarden voor goed functioneren. 1 op de 5 Nederlanders die verzuimen geven aan dat werk een belangrijke oorzaak voor het verzuim is. De medewerkers van Grip gaan daarom samen met u op zoek naar oplossingen.

Hoewel het soms moeilijk is het gesprek aan te gaan met uw werkgever is het juist in uw belang eventuele problemen zo goed en snel mogelijk op te lossen. Als wij het met u over uw mogelijkheden hebben dan doen we dat niet om uw ziekmelding in twijfel te trekken, maar juist omdat wij weten dat aanwezig zijn op het werk de genezing bevordert.

Nieuwe evenwichten

U kent dat wel. U gaat naar zuid Frankrijk op vakantie. Een leuke camping bij een leuk dorpje.

De eerste dagen wordt u nog vroeg wakker en moet u de weg nog vinden. Na een paar dagen bent u echter gewend aan een langzamere levensstijl. U kent de plaatselijk supermarkt, u drinkt een pastis op uw terrasje. Bij terugkomst van vakantie is het echt weer even wennen op het werk. Vroeg opstaan, alles is weer gehaast.

Zo gaat dat ook wanneer u ziek bent. Heel snel ontstaat een nieuw evenwicht. Om er voor te zorgen dat u weer goed aan het werk gaat is het van belang om zo snel mogelijk weel deel te nemen. Al is dat maar gedeeltelijk.

Vragen?

Heeft u vragen over onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.