Grip Verzuimservice - Nederlands  Grip Verzuimservice - English   U bent hier: nieuws

Grip-Verzuimservice-Icon-Nieuws

Nieuws

Nieuws: Waarover mogen werkgever en werknemer praten bij een ziekmelding

https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/waarover-mogen-werkgever-en-werknemer-praten-bij-een-ziekmelding .. »

Unit4 VerzuimSignaal verlengt certificering voor informatiebeveiliging

Unit4 VerzuimSignaal verlengt certificering voor informatiebeveiliging Deze maand heeft Unit4 VerzuimSignaal weer de ISO27001 certificering verkregen, een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Met dagelijks nieuws over hackers en informatielekken is het van essentieel belang dat o.. »

Portaal nieuws: Authenticatie in twee stappen

Inleiding Authenticatie in twee stappen wordt verplicht voor alle gebruikers. Deze extra stap bij het inloggen is (conform de Wet bescherming persoonsgegevens) verplicht wanneer u werkt met persoonsgegevens binnen VerzuimSignaal. Hoe werkt het? Een gebruiker wiens ac.. »

Portaal Nieuws: VerzuimSignaal - AVG update

Dit is om u te informeren over de nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en welke stappen Grip Verzuimservice en Unit4 VerzuimSignaal maken om samen met u hieraan te voldoen. In deze update vindt u de volgende onderwerpen: .. »

Nieuws: Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naa.. »

Nieuw Overeenkomst van Opdracht n.a.v. wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

Nieuw Overeenkomst van Opdracht n.a.v. wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet Korte toelichting Welke dingen gaan er dan veranderen? Hieronder treft u een samenvatting aan. (Bron: Arboportaal Ministerie SZW) 1.Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts (kne.. »

Twitter